23.12.2020

Дистанційне навчання Навчальна робота Навчально-виробнича робота

Положення про електронні освітні ресурси

https://zakon.rada.gov.ua/go/z1695-12